Qranit

Ölçüsü Qutuda sayı Qutuda ölçüsü Qutunun çəkisi Qalınlığı
  • Parlaq
  • Mat
  • Divar piltəsi
  • Döşəmə piltəsi