Mozaik

Ölçüsü Qutuda sayı Qutuda ölçüsü Qutunun çəkisi Qalınlığı
20×50 sm 10 1 m2 14.7 kq 8 mm
6×50 sm 20 10 m 9.9 kq 8 mm
40×40 sm 8 1.28 m2 21.25 kq 8 mm
  • Parlaq
  • Mat
  • Divar piltəsi
  • Döşəmə piltəsi