Ucar

Ölçüsü Qutuda sayı Qutuda ölçüsü Qutunun çəkisi Qalınlığı
25×40 sm 10 1 m2 13.8 kq 8 mm
33×33 sm 9 1 m2 15.8 kq 8 mm
7×40 sm 20 8 m 7.3 kq 8 mm
  • Parlaq
  • Mat
  • Divar piltəsi
  • Döşəmə piltəsi