Bərdə

Ölçüsü Qutuda sayı Qutuda ölçüsü Qutunun çəkisi Qalınlığı
25×33 sm 12 1 m2 14.1 kq 8 mm
33×33 sm 9 1 m2 15.8 kq 8 mm
  • Parlaq
  • Mat
  • Divar piltəsi
  • Döşəmə piltəsi